ul. Fryderyka Chopina 21e/1, 41-400 Mysłowice (+48) 790-790-736

Kardiolog

Kardiolog dr n. med. Zofia Parma

Kardiolog dr n. med. Zofia Parma

 • starszy asystent III Oddziału Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach – Ochojcu
 • adiunkt Katedry Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca
 • specjalista kardiolog
 • członek Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w tym  Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz grup roboczych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zajmujących się miażdżycą, chorobą wieńcową, wadami serca i medycyną regeneracyjną
 • autorka publikacji w prasie krajowej i zagranicznej (w tym w European Heart Journal, European Journal of Heart Failure)  
 • zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorych ze schorzeniami kardiologicznymi, w tym chorobą wieńcową, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, wadami serca, po przebytym leczeniu wad zastawkowych, zaburzeniami rytmu serca, zasłabnięciami i utratami przytomności, zaburzeniami lipidowymi oraz terapią z użyciem komórek macierzystych
kardiolog Marek Grabka

Kardiolog dr n. med. Marek Grabka

 • starszy asystent I Oddziału Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach – Ochojcu;
 • specjalista kardiolog;
 • specjalista chorób wewnętrznych;
 • członek Europejskiego  i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC i PTK), Europejskiego Towarzystwa Interwencji Sercowo – Naczyniowych, Asocjacji Interwencji Sercowo – Naczyniowych  i Asocjacji Echokardiografii PTK i  Sekcji Krążenia Płucnego PTK;
 • samodzielny kardiolog inwazyjny;
 • certyfikat operatora kardiologii interwencyjnej
 • certyfikat specjalisty cewnikowania prawego serca
 • zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorych z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, wadami serca nabytymi i wrodzonymi, tętniczym nadciśnieniem płucnym, zakrzepowo – zatorowym nadciśnieniem płucnym (CTEPH) , zaburzeniami rytmu serca;
 • Wykonuje następujące zabiegi kardiologii interwencyjnej:
 • koronarografia
 • angioplastyka wieńcowa
 • walwuloplastyka aortalna
 • cewnikowanie prawego serca – pomiary ciśnień w jamach prawego serca i tętnicach płucnych
 • kwalifikacja do leczenia nadciśnienia płucnego w programach lekowych NFZ;
 • angioplastyka tętnic płucnych (BPA) w przewlekłym zakrzepowo – zatorowym nadciśnieniem płucnym (CTEPH)
 • przezskórna trombektomia płucna w ostrej zatorowości płucnej (zespół PERT)

Autor i współautor licznych publikacji w prasie krajowej i zagranicznej – Kardiologia Polska, Coronary Artery Disease, Journal of American Society of Echocardiography, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, Polski Przegląd Kardiologiczny, Postępy w Kardiologii Interwencyjnej , Eurointerventions , współautor ogólnopolskich wytycznych cewnikowania prawego serca;

Uczestnik licznych kursów i staży doskonalących w Polsce i zagranicą.

kardiolog Maciej Turski

Kardiolog dr n. med. Maciej Turski

 • Kierownik Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Katowicach – Ochojcu;
 • specjalista kardiolog;
 • echokardiografista;
 • wieloletni starszy asystent I Oddziału Kardiologii w Katowicach-Ochojcu;
 • członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz jego Sekcji Echokardiografii;
 • Szczególnym polem zainteresowania są badania echokardiograficzne serca z uwzględnieniem stopnia uszkodzenia pozawałowego mięśnia sercowego.

Gabinet kardiologa

Gabinet 2b

Kontakt