Rejestracja: 790 790 736

dr n. med. Anna – Maria Dalecka

  • specjalista kardiolog
  • specjalista chorób wewnętrznych

Doświadczenie zawodowe:

  • Szpital Miejski w Chorzowie- Lekarz stażysta, młodszy asystent 1999-2002r.;
  • Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu – II Oddział Kardiologii, młodszy asystent 2002-2007r.;
  • Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu – I Oddział Kardiochirurgii, starszy asystent - konsultant ds. kardiologii (echokardiografista) 2008-2011r.;
  • EuroMedic Medical Center w Katowicach – Oddział Kardiologii i Kardiochirurgii, starszy asystent od 2012r.

specjaliści w meacordis