Rejestracja: 790 790 736

dr n. med. Maciej Turski

  • Ordynator Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Katowicach – Ochojcu;
  • specjalista kardiolog;
  • echokardiografista;
  • wieloletni starszy asystent I Oddziału Kardiologii w Katowicach-Ochojcu;
  • członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz jego Sekcji Echokardiografii;
  • Szczególnym polem zainteresowania są badania echokardiograficzne serca z uwzględnieniem stopnia uszkodzenia pozawałowego mięśnia sercowego.

specjaliści w meacordis