Rejestracja: 790 790 736

dr n. med. Marek Grabka

 • starszy asystent I Oddziału Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach – Ochojcu;
 • specjalista kardiolog;
 • specjalista chorób wewnętrznych;
 • samodzielny kardiolog inwazyjny;
 • zajmuje się na co dzień diagnozowaniem i leczeniem chorych ze schorzeniami kardiologicznymi, w szczególności z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, wadami serca nabytymi i wrodzonymi, nadciśnieniem płucnym, zaburzeniami rytmu serca;
 • wykonuje następujące zabiegi kardiologii interwencyjnej:
  • koronarografia
  • angioplastyka wieńcowa
  • walwuloplastyka aortalna
  • cewnikowanie prawego serca - pomiary ciśnień w jamach prawego serca i tętnicach płucnych
  • kwalifikacja do leczenia nadciśnienia płucnego w programach lekowych NFZ;
 • autor licznych publikacji w prasie krajowej i zagranicznej - Kardiologia Polska, Coronary Artery Disease, Journal of American Society of Echocardiography, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, Polski Przegląd Kardiologiczny, współautor ogólnopolskich wytycznych cewnikowania prawego serca;
 • uczestnik licznych kursów i staży doskonalących w Polsce i zagranicą.

specjaliści w meacordis