Rejestracja: 790 790 736

mgr Aleksandra Pilch

  • fizjoterapeutka z 19-letnim doświadczeniem zawodowym;
  • absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Katowicach o kierunku Fizjoterapia i Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na Wydziale Fizjoterapia;
  • ukończyła wiele kursów specjalizacyjnych: 1996-1997 r.; kurs Masażu Doskonalącego II Stopnia, 2002-2003 r. Metoda Mckenziego, 2007-2008 r.; Kurs Refleksologii stóp, 2008-2013 r.; Metoda Cyriax, 2013 r.; Kinesiotaping, 2016 r.; Manualna Terapia punktów spustowych w dysfunkcjach układu ruchu.

specjaliści w meacordis