Rejestracja: 790 790 736

dr n. med. Magdalena Lesińska

  • specjalista chorób wewnętrznych;
  • specjalista gastroenterolog;
  • starszy asystent Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii, Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach – Ligocie;
  • leczenie chorób przewodu pokarmowego.

specjaliści w meacordis