Rejestracja: 790 790 736

Urolog

Lek. med. Paweł Budziarz

  • specjalista urolog (europejski egzamin specjalizacyjny FEBU - Fellow of the European Broad of Urology),
  • starszy asystent w Klinicznym Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu,
  • uczestnik kursów z dziedziny małoinwazyjnych technik leczenia kamicy układu moczowego oraz endoskopii i laparoskopii urologicznej,
  • uczestnik kursów USG jamy brzusznej oraz USG w urologii + TRUS (CEDUS, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii).

Zawodowo zajmuje się:

  • diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych i nienowotworowych układu moczowego u kobiet i moczowo-płciowego u mężczyzn (leczenie zachowawcze i zabiegowe)
  • diagnostyką i leczeniem kamicy układu moczowego (odbyte kursy z dziedziny małoinwazyjnych technik leczenia kamicy układu moczowego Flex URSL&PCNL-Hamburg, Patras oraz laparoskopii i endoskopii urologicznej)
  • kwalifikacją do leczenia i kierowanie do leczenia w warunkach oddziału urologii (leczenie zachowawcze i zabiegowe)
  • diagnostyką ultrasonograficzną układu moczowo-płciowego (USG układu moczowego, USG moszny, TRUS)

specjaliści w meacordis