Rejestracja: 790 790 736

dr n. med. Ewelina Sikora – Grabka

  • specjalista nefrolog;
  • specjalista chorób wewnętrznych;
  • kierownik Stacji Dializ w Mysłowicach od 2013r.;
  • starszy asystent w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SPSK im. A Mielęckiego w Katowicach w latach 2009- 2012;
  • diagnostyka i leczenie chorób nerek, powikłań nerkowych cukrzycy, choroby nadciśnieniowej z zajęciem nerek, zakażeń układu moczowego, zaburzeń wodno- elektrolitowych;
  • diagnostyka obrazowa (USG nerek), certyfikat diagnostyki ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej.

specjaliści w meacordis