Rejestracja: 790 790 736

lek. med. Aleksandra Krzan

  • specjalista neurolog,
  • starszy asystent Oddzialu Neurologii Szpitala w Ochojcu,
  • zajmuje się kompleksową diagnostyką osób ze schorzeniami układu nerwowego,
  • posiada certyfikaty Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w zakresie diagnostyki dopplerowskiej naczyń krwionośnych szyi oraz naczyń wewnątrzczaszkowych,
  • ukończyła liczne kursy w zakresie leczenia dystonii toksyną botulinową,
  • członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

specjaliści w meacordis