Rejestracja: 790 790 736

lek. med. Arkadiusz Stęposz

  • specjalista neurolog
  • starszy asystent Oddziału Neurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego (Katowice – Ochojec)
  • wykładowca w Katedrze i Klinice Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Katowice – Ochojec)
  • doktorant Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Certyfikaty:

  • Certyfikowane przez PTBS szkolenie w zakresie polisomnografii
  • Certyfikowane przez PTNK szkolenie podstawowe w zakresie EEG
  • Certyfikowane przez PTU szkolenie w zakresie USG Doppler tętnic szyjnych, kręgowych i wewnątrzczaszkowych
  • Neurostatus: Expanded Disability Status Scale [EDSS] in MS

 

  • Autor 14 publikacji w prasie krajowej i zagranicznej.
  • Diagnostyka i leczenie chorób neurologicznych i zaburzeń snu.

specjaliści w meacordis