Rejestracja: 790 790 736

Lek. med. Tomasz Bolkowski

  • specjalista chirurgii ogólnej;
  • specjalista chirurgii naczyniowej;
  • starszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach – Ochojcu od 2004 roku;
  • certyfikat diagnostyki dopplerowskiej naczyń krwionośnych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego;
  • diagnostyka obrazowa (USG Doppler) chorób naczyń, diagnostyka i leczenie żylaków, zwężonych tętnic szyjnych i kończyn dolnych, tętniaków aorty brzusznej;

specjaliści w meacordis