Rejestracja: 790 790 736

dr n. med. Maciej Bolkowski

 • specjalista kardiochirurg;
 • starszy asystent Oddziału Kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu;
 • kwalifikacja do operacji kardiochirurgicznych:
  • pomostowania tętnic wieńcowych (CABG),
  • wymiany/plastyki zastawek serca (aortalna i mitralna),
  • chirurgicznego leczenia tętniaków aorty piersiowej.

Doświadczenie zawodowe:

 • praca w Oddziale Kardiochirurgii GCM w Katowicach – Ochojcu od 2001 roku;
 • roczny staż w Oddziale Kardio – Torakochirurgii w Szpitalu Uniwersyteckim w Leicester w Wielkiej Brytanii 2008-2009r.;
 • współudział w tworzeniu oddziału kardiochirurgii w Shymkent w Kazachstanie 2010r;
 • liczne kursy i staże doskonalące w kraju i za granicą („Śródoperacyjna echokardiografia przezprzełykowa” Manchester, Wielka Brytania; „Chirurgiczna rekonstrukcja lewej komory serca” Mediolan, Włochy).

specjaliści w meacordis