Rejestracja: 790 790 736

diagnostyka

Spirometria

Spirometria to badanie pojemności płuc.

Lekarz pulmonolog na podstawie spirometrii może zdiagnozować i kontrolować leczenie chorób obturacyjnych, które są przyczyną zwężenia dróg oddechowych i utrudniają oddychanie, m.in. astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne.

specjaliści w meacordis