Rejestracja: 790 790 736

diagnostyka

EKG

EKG (elektrokardiogram) jest to nieinwazyjne podstawowe badanie kardiologiczne wykonywane w celu wykrycia nieprawidłowości pracy serca takich jak zaburzenia rytmu, niedokrwienia mięśnia sercowego i zawału serca.

Jak przygotować się do badania?

Zadbaj o to aby co najmniej 5 minut przed badaniem nie wykonywać żadnego znacznego wysiłku fizycznego, ponieważ może to wpłynąć na wynik badania. Ponadto do badania nie trzeba się szczególnie przygotowywać, jest bezpieczne, bezbolesne, szybkie i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego przeprowadzenia.

specjaliści w meacordis