Rejestracja: 790 790 736

diagnostyka

Kontrola rozrusznika serca i ICD

Pacjent po wszczepieniu rozrusznika serca czy kardiowertera – defibrylatora (ICD) powinien zgłaszać się okresowo na jego kontrolę, która przeprowadzana jest przy użyciu specjalnego rejestratora zewnętrznego. Podczas kontroli lekarz elektrokardiolog sprawdza czy wszczepione urządzenie oraz jeżeli jest to konieczne modyfikuje jego ustawienia celem zapewnienia optymalnego działania.

Badanie jest nieinwazyjne, bezbolesne, krótkotrwałe i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego przeprowadzenia.

specjaliści w meacordis