Rejestracja: 790 790 736

diagnostyka

USG Doppler naczyniowy

W gabinecie diagnostycznym istnieje możliwość wykonania następujących badań:

  • USG Doppler żył kończyn dolnych,
  • USG Doppler aorty brzusznej
  • USG Doppler tętnic kończyn dolnych,
  • USG Doppler tętnic szyjnych,
  • USG Doppler tętnic nerkowych

Do badania nie trzeba się szczególnie przygotowywać, jest bezpieczne, bezbolesne, szybkie i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego przeprowadzenia.

specjaliści w meacordis