Rejestracja: 790 790 736

diagnostyka

Holter EKG

24-godzinna rejestracja EKG metodą Holtera jest badaniem, które pozwala wykryć zaburzenia rytmu serca, ocenić pracę wszczepionych rozruszników/stymulatorów serca czy kardiowerterów – defibrylatorów. Ponadto pozwala stwierdzić czy w zapisie EKG występują cechy niedokrwienia mięśnia sercowego.

specjaliści w meacordis