Rejestracja: 790 790 736

diagnostyka

Echokardiografia

Badanie serca przeprowadzane za pomocą aparatu USG, wyposażonego w głowicę kardiologiczną.

Podczas „ECHO” kardiolog ocenia budowę i działanie zastawek serca, dokonuje pomiaru wielkości i pracy komór serca oraz może również zdiagnozować jego wady.

Badanie wykonuje się poprzez przyłożenie do klatki piersiowej głowicy ultrasonografu i ocenę na monitorze budowy serca pacjenta i ewentualnych nieprawidłowości w jego pracy.

Do badania nie trzeba się szczególnie przygotowywać, jest bezpieczne, bezbolesne, szybkie i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego przeprowadzenia.

specjaliści w meacordis